• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Xác định công tác tuyên truyền Phổ biến Giáo dục Pháp luật (PBGDPL) có vai trò ...
Hưởng ứng tháng an toàn giao thông, Lãnh đạo nhà trường đã mời Công an huyện Hàm Yên trực tiếp đến tuyên truyền giáo dục pháp luật và phổ biến Luật an toàn giao thông tới 752 học sinh 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.HS nhà trường được Công an huyện trực tiếp giáo dục pháp luật trong giờ chào cờ đầu tuần           Công an huyện ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1